Bibeltimar i fastetida


Kyrkjelydane på Stranda, Skodje, Spjelkavik, Giske, Vigra og Sykkylven har gått saman om å lage ein serie med bibeltimar som du kan sjå på nettet. Songane til festreisene er salmer som ein sang på vei til dei store høgtidene, difor er det perfekt å sjå på desse salmane som førebuing til påska i år.

Les mer

 

Bibeltimar i fastetida


Kyrkjelydane på Stranda, Skodje, Spjelkavik, Giske, Vigra og Sykkylven har gått saman om å lage ein serie med bibeltimar som du kan sjå på nettet. Songane til festreisene er salmer som ein sang på vei til dei store høgtidene, difor er det perfekt å sjå på desse salmane som førebuing til påska i år.

Les mer

 

Kveldsgudsteneste 7. mars kl 18


Komande søndag kan vi endeleg feire gudsteneste igjen. Denne gongen er det kveldsgudsteneste kl. 18.00. Jan Løkkeborg og Arne B. Varmedal vil prøve ut dei nye liturgiske melodiane, og gudstenesta elles er prega av at vi er i fastetida.

Les mer

 

Kveldsgudsteneste 7. mars kl 18


Komande søndag kan vi endeleg feire gudsteneste igjen. Denne gongen er det kveldsgudsteneste kl. 18.00. Jan Løkkeborg og Arne B. Varmedal vil prøve ut dei nye liturgiske melodiane, og gudstenesta elles er prega av at vi er i fastetida.

Les mer

 

Kyrkjelydsbasar: utsett til hausten


Den årvisse kyrkjelydsbasaren var planlagt til laurdag 6. mars 2021, men soknerådet har vedtatt å utsette basaren til hausten. Ny dato kjem. Det har allereie kome inn flotte gevinstar gitt av næringslivet i Skodje og omegn, men vi avventer enno litt før vi opner opp for loddsalet. 

Les mer

 

Kyrkjelydsbasar: utsett til hausten


Den årvisse kyrkjelydsbasaren var planlagt til laurdag 6. mars 2021, men soknerådet har vedtatt å utsette basaren til hausten. Ny dato kjem. Det har allereie kome inn flotte gevinstar gitt av næringslivet i Skodje og omegn, men vi avventer enno litt før vi opner opp for loddsalet. 

Les mer

 
 

Babysong

Babysong er eit tilbod for babyar i alderen 0-1,5 år og foreldre. Vi held til i Skodje kyrkje annakvar torsdag, oddetalsveker kl. 11-13. Vi...

Les mer

 

Bibelmaraton - Bibelen på 40 dagar

Velkommen til samling kvar onsdag kl 18 i Skodje kyrkje. Det blir salmesang og samtale om bibeltekstar frå lesinga av Bibelen på 40 dagar. ...

Les mer

 

Fyrste søndag i fastetida

Sokneprestane Øystein og Jan tek oss inn i teksten for fyrste søndag i fastetida. Her møter vi ein Peter som vil irettesette Jesus. Men han...

Les mer

 

Fastelavnssøndag og kveitekornet si lov

Sokneprestane Jan Løkkeborg og Øystein Braaten held samtaleandakt: Vi nærmar oss fastetida. I søndagens tekst er vi inne i ei av Jesus sine...

Les mer