Samling om Ordet på nettet


Søndag 17. januar vert det heller ikkje gudsteneste i kyrkjene. Men det er mogleg å få med seg litt oppbyggjeleg frå søndagens tekst likevel. Du kan sjå prestane i Ørskog og Skodje, Øystein og Jan i samtale om teksta for dagen. Klippet starter kl 11.00 søndag, men kan sjåast seinare om det høver betre. God søndag!

Les mer

 

Samling om Ordet på nettet


Søndag 17. januar vert det heller ikkje gudsteneste i kyrkjene. Men det er mogleg å få med seg litt oppbyggjeleg frå søndagens tekst likevel. Du kan sjå prestane i Ørskog og Skodje, Øystein og Jan i samtale om teksta for dagen. Klippet starter kl 11.00 søndag, men kan sjåast seinare om det høver betre. God søndag!

Les mer

 

Julaftangudsteneste frå Gomerhuset


Gudsteneste julaftan kl 15 blir sendt direkte her. Sokneprest Jan Løkkeborg, kantor Arne B. Varmedal og solist Marie Løvås deltek. Offerformål er Kirkens Nødhjelp: vippsnr 81390 (Skodje kyrkje) eller direkte til 2426 (Kirkens Nødhjelp).

Les mer

 

Julaftangudsteneste frå Gomerhuset


Gudsteneste julaftan kl 15 blir sendt direkte her. Sokneprest Jan Løkkeborg, kantor Arne B. Varmedal og solist Marie Løvås deltek. Offerformål er Kirkens Nødhjelp: vippsnr 81390 (Skodje kyrkje) eller direkte til 2426 (Kirkens Nødhjelp).

Les mer

 

MEDARBEIDARFEST - utsett til ny dato


Du er invitert til medarbeidarfest på Gomerhuset! Det blir ved Jan Løkkeborg og musikk ved Dag Filip Roaldsnes. Dette var planlagt til torsdag 14. januar.  Ny dato kjem så snart den er klar.

Les mer

 

MEDARBEIDARFEST - utsett til ny dato


Du er invitert til medarbeidarfest på Gomerhuset! Det blir ved Jan Løkkeborg og musikk ved Dag Filip Roaldsnes. Dette var planlagt til torsdag 14. januar.  Ny dato kjem så snart den er klar.

Les mer

 
 

Misjonsavtale med NMS Estland

Soknerådet har misjonsavtale med NMS om å støtte misjonsprosjekt i Estland. Les om arbeidet i NMS sin  Estlandsblogg .

Les mer

 

Dåpskjole til utlån

Skodje kyrkjelyd takkar for dåpskjolen som er strikka av Kikki Grande og gitt som gåve frå Skodje Røde Kors. Der er no to dåpskjolar i kyrk...

Les mer

 

Babysong

Annankvar torsdag er det babysong i Skodje kyrkje kl 11-13. Oppstart er planlagt til torsdag 21. januar, men denne samlinga kan utgå pga ...

Les mer

 

Temakveld

For våren 2021 er kyrkja avsett til temakveldar ein tysdag i månaden. Informasjon om dato og tema kjem etterkvart som det er klart. 

Les mer