ADVENTSSTUND I KYRKJA


Torsdag 3. desember og torsdag 10. desember kl. 18-19 ynskjer vi velkomne til ei adventsstund med advents-og julesongar, tenning av adventslys, tekstlesing og tekstrefleksjon, diktlesing og kveldsbøn. Janne Bjune og diakon Asbjørg Oksavik Sve leier stunda. Samlinga varer omlag ein halvtime, frå 18-18.30. Etterpå kan ein sitje i benkane om ein vil, og det er høve til å tenne lys.

Les mer

 

ADVENTSSTUND I KYRKJA


Torsdag 3. desember og torsdag 10. desember kl. 18-19 ynskjer vi velkomne til ei adventsstund med advents-og julesongar, tenning av adventslys, tekstlesing og tekstrefleksjon, diktlesing og kveldsbøn. Janne Bjune og diakon Asbjørg Oksavik Sve leier stunda. Samlinga varer omlag ein halvtime, frå 18-18.30. Etterpå kan ein sitje i benkane om ein vil, og det er høve til å tenne lys.

Les mer

 

Gudstenester i Gomerhuset


På Skodje er vi så heldig at lag og foreiningar kan leige kulturhuset. Og difor har Skodje Sokn sikra seg Gomerhuset for gudstenestene ut desember. 6., 13. og 25. desember i tillegg til julaftan er det planlagt gudstenester her.

Les mer

 

Gudstenester i Gomerhuset


På Skodje er vi så heldig at lag og foreiningar kan leige kulturhuset. Og difor har Skodje Sokn sikra seg Gomerhuset for gudstenestene ut desember. 6., 13. og 25. desember i tillegg til julaftan er det planlagt gudstenester her.

Les mer

 

Kva skal vi tru? Temakveld om historia bak truvedkjenningane.


Tysdag 8.des.  kl 19.30, vert det ny temakveld i Skodje Kyrkje. Den var tidlegare planlagt 13. okt., men som så mykje anna vart den utsatt pga koronasituasjonen. Men no prøver vi igjen. Og denne gongen handlar det om truvedkjenninga.

Les mer

 

Kva skal vi tru? Temakveld om historia bak truvedkjenningane.


Tysdag 8.des.  kl 19.30, vert det ny temakveld i Skodje Kyrkje. Den var tidlegare planlagt 13. okt., men som så mykje anna vart den utsatt pga koronasituasjonen. Men no prøver vi igjen. Og denne gongen handlar det om truvedkjenninga.

Les mer

 
 

Dåpskjole til utlån

Skodje kyrkjelyd takkar for dåpskjolen som er strikka og gitt som gåve frå Skodje Røde Kors. Der er no to dåpskjolar i kyrkja som er tilgje...

Les mer

 

Dåp

Når eit barn blir båren til dåp, blir vi minna om at ingen kan bæra seg sjølve. Dåpspåmelding til kyrkja sitt servicekontor på telefon 70 1...

Les mer

 

Babysong

Annankvar torsdag er det babysong i Skodje kyrkje. Samlinga med sang starter kl 11.30. Velkommen!

Les mer

 

Vi inviterer til lys-vandring 29. november

I annleisåret 2020 er det mykje som ikkje er muleg, men i staden for å kjefte på mørkeret og alt vi ikkje får gjere i dette «koronaens» år ...

Les mer