Minnegudsteneste laurdag 31. oktober kl. 17


Det blir ekstra fin musikk denne ettermiddagen. Det syter både kantor Arne for på orgelet og Anette Sollie Hagen som spelar vare og fine tonar på den store harpa si. Minnegudstenesta i år vil bli leia av diakon Asbjørg Oksavik Sve og kantor Arne B. Varmedal. Etter gudstenesta er det høve til å stoppe opp i kyrkja for ein kaffi/tekopp og noko å bite i.

Les mer

 

Minnegudsteneste laurdag 31. oktober kl. 17


Det blir ekstra fin musikk denne ettermiddagen. Det syter både kantor Arne for på orgelet og Anette Sollie Hagen som spelar vare og fine tonar på den store harpa si. Minnegudstenesta i år vil bli leia av diakon Asbjørg Oksavik Sve og kantor Arne B. Varmedal. Etter gudstenesta er det høve til å stoppe opp i kyrkja for ein kaffi/tekopp og noko å bite i.

Les mer

 

Skodje kyrkje 160år


Kyrkja den er eit gamalt hus - kva kyrkje vil vi ha i framtida?  Jubilanten held seg fortsatt ung og aktuell, ved at kyrkja nær er i dagleg i bruk.  Søndag 1. november blir jubilanten markert som seg hør og bør ein ekte 160åring! Etter allehelgensgudsteneste blir det fest for alle som vil vere med å feire, og jubilanten inviterer til kakefest i kantina på Gomerhuset.  Velkommen til feiring!...

Les mer

 

Skodje kyrkje 160år


Kyrkja den er eit gamalt hus - kva kyrkje vil vi ha i framtida?  Jubilanten held seg fortsatt ung og aktuell, ved at kyrkja nær er i dagleg i bruk.  Søndag 1. november blir jubilanten markert som seg hør og bør ein ekte 160åring! Etter allehelgensgudsteneste blir det fest for alle som vil vere med å feire, og jubilanten inviterer til kakefest i kantina på Gomerhuset.  Velkommen til feiring!...

Les mer

 

Babysong


Annankvar torsdag er det babysong i Skodje kyrkje. Samlinga med sang starter kl 11.30. Velkommen!

Les mer

 

Babysong


Annankvar torsdag er det babysong i Skodje kyrkje. Samlinga med sang starter kl 11.30. Velkommen!

Les mer

 
 

Temakveld i Skodje kyrkje

Neste temakveld blir 17. november kl 19.30.  Gudstenesteforståing. Liturgien. v/ sokneprest i Spjelkavik Knut Bjune & kantor Arne B. Var...

Les mer

 

Kyrkjeklubb

Fyrste tysdagen kvar månad er det kyrkjeklubb i kyrkja for menneske som har ei funksjonshemming. Klubben er open for alle. Vi ville gjerne ...

Les mer

 

GUDSTENESTE MED UTDELING AV 6-ÅRSBOK

Alle born som er fødd i 2014 eller går i 1. klasse på skulane i Skodje, Brusdal, på Valle og Stette er velkomen til gudsteneste 18. oktober...

Les mer

 

Korona - oppdatert informasjon

Vi har fått svar på prøve frå alle som vart sett i karantene i samband med gudsteneste i Skodje 4. oktober. Alle prøver er negative. ...

Les mer