Kontaktinformasjon


Skodje sokn

Adresse: Skodje rådhus
Postadresse: Niusvegen 3, 6260 Skodje
Telefon: 70 16 53 00

Dagleg leiar

Åsrun Eli Haavik

Send e-post

Kirketjener

Marie Hellevik

45865391

Send e-post

Kateket Skodje og Ørskog sokn

Olav Rønneberg

41367160

Send e-post

Diakon

Asbjørg Oksavik Sve

92614767

Send e-post

Kantor

Arne B. Varmedal

99634369

Send e-post