Nytt sokneråd


Det nye soknerådet har hatt sitt første konstituerande møte.

Her er dei fleste av soknerådet til stades etter konstitueringa. Arnstein Sæthre vart vald til leiar. Tove Solheim Kristensen vart vald til å representere soknet i Fellesrådet. Begge to tok attval til soknerådet i haust. Frå venstre se du: Knut Bjune, Arnstein Sæthre, Ingeborg Kvilekval, sokneprest Jan Løkkeborg, Ragnvald Holvik, Lars Inge Flåthe,Tove Solheim Kristensen og Bente Vadset.

Tilbake