Friluftsgudsteneste på Tøsse


Komande torsdag vert det friluftsgudsteneste på Tøsse kl 12.00.

 

Friluftsgudstenesta er eit samarbeid med Ørskog Kyrkjelyd, og i år er det Skodje som har ansvaret. Sokneprest Jan og diakon Asbjørg deltek, forutan kantor Arne. Ta med grillmat, bålpanne vert satt opp. Etter gudstenesta vert det uhøgtideleg lagkonkurranse. Helgetorsdag er også kickoff for innsamlinga til  misjonsprosjektet: "Saman som kyrkje i heile verda". Velkomen !

 

 

 

Tilbake