Årets kyrkjebasar 11. mars


Kyrkjebasaren vert på Skodje bedehus laurdag 11. mars. 

Kjelde: smp.no

Du tenkjer at det ikkje var så lenge sidan..? Vel, no er basaren inne i rett rytme igjen etter at soknerådet bestemte å flytte på den dei foregåande åra grunna korona. Dette året vonar vi også å få rekordoppslutning og inntekter...:) Det er godt prorgam til både unge og eldre. Barnelotteri, lotteri for alle. Som vanleg bacalao, pølser og brød, kaker og kaffi. "Kor Kjekt" er oppvarmings band, eller kor om du vil, for Ole Andreas Høyberg. Han kjem og synger, og vil også halde andakt. Han er kjent under artistnavnet Adam Cliff og jobbar som Sang og musikkleiar i Emblem bedehusforsamling. Dette kan fort bli Kjekt og heftig ! Gå ikkje glipp av årets basar.

Tilbake