6-årssamling og utdelinga av bok i kyrkja


GUDSTENESTE I KYRKJA SØNDAG 13. juni 2021 kl. 11. Då er det utdeling av 6-årsbok, og born fødd i 2015 har allereie vore samla og øvd på songar og høyrt bibelhistoria om Bartimeus og gjort andre ting.

 

Dei skal ha ein kveld til i kyrkja ilag med diakon Asbjørg og sokneprest Jan, torsdag 10.6 kl. 17.30. Det er berre å møte opp med 6-åringen sjølv om de ikkje var her fyrste kvelden, både torsdag og søndag. Gudstenesta er opa for alle. Vonar alle som har venta på kyrkjegang vil kome. No kan vi vere 100 personar med 1 m avstand i kyrkja. Hurra! Tekst og foto:AOS

Tilbake