Årsmelding 2022


NYTT !! No er rapporten behandla og godkjent, med små justeringar, i SR. Her kan du lese årsmeldinga for 2022. Rekneskapen er ikkje revidert, men gjennomgått av SR. Vel møtt !

Tilbake