Dåp


Når eit barn blir båren til dåp, blir vi minna om at ingen kan bæra seg sjølve. Dåpspåmelding til kyrkja sitt servicekontor på telefon 70 16 53 00 eller pr. e-post: postmottak@kyrkja.alesund.no.

Gjennom dåpen blir vi ein del av eit fellesskap som strekk seg over heile verda – og gjennom alle tider. Det er ei markering der barnet har alle sine viktigaste støttespelarar rundt seg, og der Gud lovar å fylgje barnet alle dagar.

Påmelding til dåp.

Tilbake