Temakveld tysdag 7. juni kl 19.30


Velkomne til temakveld i Skodje kyrkje 7. juni kl 20.00.NB! Klokkeslett. 

 

Kari Vatne er så heldig å vere sokneprest i Borgund som ligg midt i Kystpilgrimsleia. Temaet denne gongen vert naturleg nok om pilgrimstradisjonen. Borgund Kirke er en av fleire nøkkelstadar langs pilgrimsleia og har jamnleg pilgrimsmesser gjennom året. Ho vil dele frå sin kunnskap rundt dette temaet. Etterpå vert det lagt opp til ein minipilgrimsvandring rundt kyrkja med ulike stasjonar.

Det vert samtale og enkel bevertning. Velkomen.

Skodje sokneråd

Tilbake