MEDARBEIDARFEST - utsett til ny dato


Du er invitert til medarbeidarfest på Gomerhuset! Det blir ved Jan Løkkeborg og musikk ved Dag Filip Roaldsnes. Dette var planlagt til torsdag 14. januar. Ny dato kjem så snart den er klar.

 

Det er mange som bidreg i kyrkjelyden i Skodje. Soknerådet ynskjer å gi noko tilbake til alle dei som stiller opp, i små eller større oppgåver.

Sokneprest Jan Løkkeborg ynskjer å gi ord til inspirasjon og takk. Jazzmusiker og pianist Dag Filip Roaldsnes deltek.

Frivillige medarbeidarar i soknet og andre Skodjebygdarar er velkomne til Gomerhuset.

Vel møtt!

Arrangør: Skodje sokneråd

Tilbake