Julaftangudsteneste frå Gomerhuset


Gudsteneste julaftan kl 15 blir sendt direkte her. Sokneprest Jan Løkkeborg, kantor Arne B. Varmedal og solist Marie Løvås deltek. Offerformål er Kirkens Nødhjelp: vippsnr 81390 (Skodje kyrkje) eller direkte til 2426 (Kirkens Nødhjelp).

 

 

https://youtu.be/P-WRSEKHErw

Lyd og bilde er ved Tor Christian Solevågseide frå Fjord Cadenza, Kristianne Grande Kvalsvik, Jonas Løvås og Knut Marton Leine.

Tilbake