Samling om Ordet på nettet


Søndag 17. januar vert det heller ikkje gudsteneste i kyrkjene. Men det er mogleg å få med seg litt oppbyggjeleg frå søndagens tekst likevel. Du kan sjå prestane i Ørskog og Skodje, Øystein og Jan i samtale om teksta for dagen. Klippet starter kl 11.00 søndag, men kan sjåast seinare om det høver betre. God søndag!

 

 

Samtale om kvinna ved Sykars brønn med Jan Løkkeborg sokneprest i Skodje og Øystein Braaten, sokneprest i Ørskog. Kopier denne linken inn i nettlesaren din og så får du sjå dei to karane i samtale på Youtube. https://youtu.be/Z47Hek4zxqg 

Tilbake