Soknerådet


Soknerådsleiar Anne Lovise Løvås og sokneprest Jan Løkkeborg.

 

Soknerådet i Skodje sokn: soknerådsleiar Anne Lovise Løvås, nestleiar Tove Solheim Kristensen, sokneprest Jan Løkkeborg, Kristine Oksavik Sve, Arnstein Sæthre (representant i Ålesund kyrkjelege fellesråd), Elisabeth Bjørdal Leine, Jostein Kvalen, Karin Margrete Vik, Nora Hesseberg, Ole Karsten Honningdalsnes (vara), Inger Kristin Ask (vara).

Møtebok 2022:

Skodje sokneråd referat 6. januar 2022

Skodje sokneråd referat 17. februar 2022

Skodje sokneråd referat 24. mars 2022

Skodje sokneråd referat 21. april 2022

Skodje sokneråd referat 2. juni 2022

Tilbake