Bibeltimar i fastetida


Kyrkjelydane på Stranda, Skodje, Spjelkavik, Giske, Vigra og Sykkylven har gått saman om å lage ein serie med bibeltimar som du kan sjå på nettet. Songane til festreisene er salmer som ein sang på vei til dei store høgtidene, difor er det perfekt å sjå på desse salmane som førebuing til påska i år.

 

 

Bibeltime over Salme 122 ved Jan Løkkeborg, sokneprest i Skodje.

Dei andre bibeltimane finn du her: 

https://www.youtube.com/channel/UCl9NJpnz9JPwPniL9tnjV5A

Foto: Arnold Hoddevik

Tilbake