Opa kyrkje i påska


Velkomen til opa kyrkje Palmesøndag kl 11 og Skjærtorsdag kl 18. Gi ditt takkoffer i påska til Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM og Himalpartner.

 

Velkomen til opa kyrkje i Skodje kyrkje i påska. Kyrkja er opa for lystenning, bøn og høve til lytte til musikk. Det er plass til 10 personar i kyrkjerommet. Hald god avstand og bruk munnbind.

Sjølv om det ikkje er gudsteneste er det høve til å gi sitt takkoffer i påska:

  • Palmesøndag Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Vippsnr 81390, Skodje kyrkjelyd.
  • Skjærtorsdag Takkoffer til KFUK-KFUM Møre og Romsdal. Vippsnr 81390, Skodje kyrkjelyd.
  • 1. påskedag Takkoffer til Himalpartner. Vippsnr 81390, Skodje kyrkjelyd.

Dåpsgudstenesta 1. påskedag kl 11 er open berre for dåpsfølget. På kyrkjebakken kl 11.30 blir det song av påskesalmar.

Tilbake